Hutan Pinus
Danau Ranu
Rumah Kaca - Purwodadi
Masjid Cheng Ho Pandaan
Candi Jawi
Kebun Raya Purwodadi
Banyubiru - Kecamatan Winongan
Dharma Santi - Taman Candra Wilwatikta
Gebyar Kesenian Kasodo
Kesenian Ludruk
Wayang Kulit
Kawasan Sabuk Hijau/ Hutan Mangrove Desa Penunggul - Kecamatan Nguling